Ile kosztuje założenie stowarzyszenia?

Zasadniczą różnicą między fundacją a stowarzyszeniem jest to, że podczas zakładania fundacji potrzebny jest pewien kapitał majątkowy, a w trakcie zakładania stowarzyszenia nie jest on wymagany. W przypadku stowarzyszenia ważniejsze jest, aby organizacja składała się co najmniej z 15 osób. Mimo to, nawet w przypadku powstawania stowarzyszenia, ponosi się pewne, choć niewielkie opłaty.

Za co płacą organizacje?

Muszą zapłacić przede wszystkim za rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpis do rejestru przedsiębiorców (jeśli rejestrują działalność gospodarczą) oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (jeśli rejestrują się w rejestrze przedsiębiorców). Opłaty uiszcza się zawsze przed złożeniem wniosku. Pieniądze można wpłacić do każdy w sądzie lub na rachunek bankowy. Do składanego wniosku trzeba dołączyć dowód wpłaty.

Jakie są opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Za rejestrację stowarzyszenie nie płaci nic, fundacja natomiast wpłaca 250 zł. W przypadku zmian wpisu w rejestrze fundacja zapłaci 150 zł, natomiast stowarzyszenie 0 zł lub 150 zł. Skąd ta rozbieżność? Na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenia są zwolnione z opłat za wpis do rejestru, wątpliwości dotyczą jednak opłat za zgłaszanie zmian do rejestru, tak więc część sądów pobiera opłaty, a część nie. Za wykreślenie z rejestru zarówno fundacja, jak i stowarzyszenie płacą 300 zł.

Jakie są opłaty w przypadku, gdy fundacja lub stowarzyszenie chce prowadzić działalność gospodarczą?

Warto pamiętać, ze wtedy stowarzyszenie i fundacja ponoszą takie same koszty. Za rejestrację w rejestrze przedsiębiorców opłata wynosi 500 zł, a za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (organizacje prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek publikacji informacji zgłaszanych do rejestru w Monitorze Gospodarczym i Sądowym) 100 zł. Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze opłata wynosi 250 zł. Natomiast wykreślenie z rejestru przedsiębiorców to koszt 150 zł, zaś z Monitora Sądowego i Gospodarczego – 250 zł.

Dlaczego organizacje muszą rejestrować się w KRS?

Dzięki temu organizacja uzyskuje osobowość prawną – oznacza to, że stowarzyszenie/fundacja staje się podmiotem różnych praw i obowiązków i może podejmować czynności prawne, co znacznie poszerza możliwości działania (może rozpocząć działalność gospodarczą, przyjmować darowizny).