Jak działają fundacja i stowarzyszenie?

Fundacje oraz stowarzyszenia to organizacje pozarządowe, które – w dużym uproszczeniu – zajmują się opieką czy zbieraniem funduszy na określony cel. Nie jest to praca lekka i łatwa, wiąże się z wieloma sprawami, którymi trzeba się zająć, aby organizacja działała sprawnie. Fundacja oraz stowarzyszenie różnią się na zasadniczym polu: aby założyć stowarzyszenie nie jest potrzebny żaden kapitał, jedynie minimalna liczba członków (piętnastu), natomiast do założenia fundacji potrzebny jest pewien kapitał majątkowy wnoszony przez fundatorów. Dodatkowo, nie wolno zakładać fundacji, która miałaby wspierać założycieli, ich osobiste cele lub członków rodziny. Aby poprzez fundację zbierać pieniądze na własne chore dziecko, trzeba założyć specjalne subkonto w danej fundacji lub założyć własne stowarzyszenie. Trochę inne są też koszty prowadzenia obu organizacji – nie da się ukryć, że zakładanie fundacji jest nieco droższe. Dodatkowo, przy zakładaniu organizacji potrzebny jest szereg wniosków, które można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto zatrudnić księgowych, którzy mają rozeznanie w rachunkowości tego typu organizacji. Co więcej – organizowane są szkolenia z księgowości typowych dla fundacji i stowarzyszeń. Można się tam nauczyć m.in. o działalności statutowej czy o prowadzeniu rozliczeń.

W większości formularze potrzebne do założenia fundacji pokrywają się z tymi istotnymi do założenia stowarzyszenia. Dodatkowe wnioski pojawiają się, gdy chcemy zarejestrować organizację jako działalność gospodarczą. Z tym wiążą się także dodatkowe opłaty: rejestracja w KRS, (która musi być dokonana już na etapie powstawania samej organizacji), wpis w rejestrze przedsiębiorców oraz .Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponosi się opłaty za zmiany we wpisach, i, ewentualnie, podczas wykreślania z rejestrów.

Z prowadzeniem fundacji lub stowarzyszenia wiąże się kilka dodatkowych kwestii. Każda organizacja potrzebuje statutu: można go napisać samodzielnie lub przy współudziale prawników. Dobrze jest jednak mieć pieczę nad treścią tego dokumentu. Poza statutem ważne są inne dokumenty: protokoły, uchwały, regulaminy czy sprawozdania. Nad dokumentacją powinni czuwać zatrudnieni pracownicy: na umowę o pracę lub wolontariusze. Jako że fundacja lub stowarzyszenie mogą prowadzić działalność gospodarczą, mogą też zatrudniać pracowników na normalną umowę o pracę w oparciu o kodeks pracy.